Από τα πιo συνηθισμένα προβλήματα σε υπολογιστή είναι η υπερθέρμανση. Με την πάροδο του χρόνου, ο υπολογιστής σας μαζεύει σκόνη και άλλα σκουπιδάκια στο εσωτερικό του με αποτέλεσμα να υπερθερμαίνεται. Μπορούμε να κάνουμε εσωτερικό καθαρισμό του υπολογιστή σας και να εφαρμόσουμε καινούργια θερμική πάστα στον υπολογιστή σας. Υπάρχει μια μικρή πιθανότητα για το πρόβλημα της υπερθέρμανσης να ευθύνεται το ανεμιστηράκι του υπολογιστή σας. Σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να το αντικαταστήσουμε και αυτό.

Χρόνος επισκευής:

Μπορούμε να κάνουμε καθαρισμό του υπολογιστή σας μέσα σε περίπου 4 ώρες, αναλόγως το φόρτο εργασίας.

Χρειάζεστε αυτή την υπηρεσία εάν:

  • ο ανεμιστήρας κάνει θόρυβο
  • ο ανεμιστήρας δουλεύει συνέχεια
  • ο υπολογιστής σας υπερθερμαίνεται
  • υπολογιστής σας σβήνει απότομα

add your comment