Ο υπολογιστής σας είναι σαν ένα αυτοκίνητο, χρειάζεται συνεχή φροντίδα για να σας προσφέρει την καλύτερη απόδοση. Ακόμη και με απλή χρήση, με την πάροδο του χρόνου το λειτουργικό σύστημα σιγά σιγά επιβαρύνεται. Αντίστοιχα, σταδιακά επιβραδύνεται και η απόδοση του υπολογιστή σας. Μπορούμε να κάνουμε μια συντήρηση του λογισμικού του υπολογιστή σας, καθαρίζοντας τον από εναπομείναντα και αχρείαστα πλέον προγράμματα που μαζευτήκαν με τον καιρό. Επίσης, διασφαλίζουμε πως το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας έχει εγκατεστημένες τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις και οδηγούς λογισμικού.

Χρόνος επισκευής:

Μπορούμε να κάνουμε συντήρηση του λογισμικού του υπολογιστή σας μέσα σε περίπου 4-6 ώρες, αναλόγως το φόρτο εργασίας

Χρειάζεστε αυτή την υπηρεσία εάν:

  • ο υπολογιστής σας λειτουργεί αργά
  • θέλετε καλύτερη απόδοση

add your comment