• Έλεγχος κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας σε πραγματικό χρόνο, από παντού.
  • Ανάλυση δεδομένων κατανάλωσης σε PC/MAC για μέγιστη εξοικονόμηση.
  • Η εύκολη και οικονομική λύση εξοικονόμησης ενέργειας.

add your comment